Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalsforsamlingen for en to-årig periode.

Bestyrelsen består af:

Caspar Tribler
Formand

Michael Bondo Friis-Hasché
Næstformand

Nils Hansen
Kasserer

Line Jensen
Sekretær

Karen Hansen
Bestyrelsesmedlem