Byggetilladelse

Da husene i Bastiansminde er opført meget tæt, gælder der nogle særlig regler for, hvor meget og hvordan man må bygge.

Inden du begynder på dit byggeprojekt skal du derfor rådføre dig med bestyrelsen, som vil vurdere om projektet lever op til de gældende krav i foreningens vedtægter og lokalplanen for området.

Sager, der kræver byggetilladelse af kommunen skal forbi bestyrelsen til godkendelse, før ansøgningen sendes til kommunen. Det gælder også den type byggeri, der blot kræver, at du anmelder det til kommunen, da vi på den måde sikrer os, at byggeriet ikke strider mod vores vedtægter.

Her finder du vores vedtægter og lokalplanen for området.